Samsonite: Solide Dakvloer

MUTEC draagt zijn steentje bij aan de uitbreiding van Samsonite te Oudenaarde. Daar plant de bagage specialist een nieuwe opslagloods neer met een dakoppervlakte van 11.000m².

Om voldoende stockage ruimte te hebben werd er vooral in de hoogte gebouwd. De hoogte van het gebouw telt maar liefst 22m. Op dergelijke hoogtes dient er rekening gehouden te worden met sterke windlasten. Om te kunnen weerstaan aan deze windlasten bestaat de dakvloer uit betonnen TT-liggers van industriebouw Willy Naessens.

In deze betonnen dakvloer worden de dakbekleding en de isolatie mechanisch verankerd. Dankzij de hogere uittrekwaarden in deze betonnen dakelementen kunnen er bredere dakbanen geplaatst worden, wat ten goede komt aan het plaatsingsrendement.