Project in de Kijker: GESUBSIDIEERDE DAKRENOVATIE

Begin dit jaar besliste de directie van een groothandelszaak in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om zonnepanelen te installeren op hun daken. MUTEC werd aangeschreven om een doorgedreven dakinspectie uit te voeren met als opdracht een oplossing aan te bieden op langere termijn zodat de levensduur van het dak minstens de levensduur van de zonnepanelen zou overtreffen. De klant wou de panelen er namelijk niet na pakweg 10 jaar afhalen om het dak dan te renoveren.

Zo gezegd zo gedaan. Tijdens de inspectie werd vastgesteld dat de bestaande PVC dakafdichting eerste tekenen van verval vertoonde. Vooral in de rand- en hoekzones was de kimfixatie uit de muren getrokken door de krimp van het PVC-membraan.

Hier en daar waren er ook reeds kleine scheurtjes in het dakvlak. Dit duidt op de emigratie van de weekmakers, waardoor het membraan begint te krimpen en onder spanning komt te staan.

Een goede beslissing dus om het dak te onderwerpen aan een inspectie. Indien de zonnepanelen zonder meer op dit dak werden geïnstalleerd zou dit zeker aanleiding hebben gegeven tot beschadiging van de dakhuid tijdens de installatie, met waterinfiltraties tot gevolg.

Om kosten te besparen, bood MUTEC een oplossing aan waarbij de bestaande dakopbouw kon blijven. Mede dankzij de gulle subsidies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een aanzienlijke isolatie gemonteerd van maar liefst 10 cm.

Als toplaag werd een witte TPO aangebracht. Deze witte TPO toplaag zorgt voor reflectie waardoor de zonnepanelen extra renderen. TPO bevat geen weekmakers waardoor de levensduur van dit membraan merkelijk langer is. Wereldwijd liggen er reeds daken die tegen de 40 jaar aanleunen.

Onze fabrikant geeft productgaranties op MUTEC daken van 20 jaar. Je bent dus op uw gemak, met een MUTEC dak.

In april werd het dak onderworpen aan de MUTEC inspectie en tegen eind juni werden de 3000 m² zonnepanelen aangesloten. Nog een dak dat zijn steentje bijdraagt tot een beter milieu. Want witte daken zorgen voor reflectie en dus voor minder opwarming van de omgeving.

Wist je dat de oppervlaktetemperatuur van daken met een zwarte dakbedekking in de zomer kan oplopen tot 80° à 90° en de oppervlaktetemperatuur op witte daken in dezelfde omstandigheden oploopt tot 50° à 60°! Bovendien geldt er op de TPO-daken een helder regenwatercertificaat.