De Award Mastercontractor moet je verdienen

In 2014 ontving MUTEC voor het eerst de Firestone Award Mastercontractor. Deze Award geldt voor 2 jaar. In 2016 werd MUTEC opnieuw genomineerd voor deze Award en met succes. Deze Award moet je verdienen! Het is niet voldoende om een grote hoeveelheid TPO af te nemen. Het gaat veel verder dan dat.

MUTEC laat onverwachte controles van Firestone specialisten toe op haar TPO-werven. Firestone maakt van deze werfbezoeken uitgebreide objectieve verslagen. Deze verslagen zijn voor MUTEC een handleiding om de roofteams aan te sturen.

Jaarlijks worden deze roofteams via workshops bijgeschoold. Deze workshops worden uitgewerkt rond thema’s die voortvloeien uit de verslagen van de werfbezoeken. Op die manier kan MUTEC de uitvoering van haar werven naar een hoger niveau tillen, wat uiteraard ten goede komt van de eindklant.

Als klant van MUTEC ben je dus zeker van een uitvoering volgens de richtlijnen van Firestone, meer nog het label Mastercontractor staat garant voor een 20-jarige productgarantie uitgereikt door Firestone op alle MUTEC TPO-daken. We’ve got your roof covered!